Hoe zit het nu?

Sinds maandag 16 maart 2020 is op alle Nederlandse snelwegen de maximumsnelheid overdag (tussen 06.00 en 19.00 uur ) 100 km/u. ’s Avonds en ’s nachts (19.00 tot 06.00 uur) mag op veel snelwegen nog 120 dan wel 130 km/u worden gereden.

Vanaf 1 september 2012 is de algemene maximumsnelheid op de snelwegen verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Maar, dit geldt niet overal. Het is daarom belangrijk om te weten waar u 130 mag rijden en waar niet. Als er niets staat aangegeven, geldt op de snelwegen in principe een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Als er een andere maximumsnelheid geldt, of als de snelheid op een traject wisselt, wordt dit aangegeven met borden naast of boven de weg.
Er zijn ook stukken waar alleen tussen zeven uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends de maximumsnelheid 130 kilometer per uur is. De snelheid die overdag geldt, wordt dan aangegeven en op een bord eronder staan de tijden dat deze snelheid geldt.
Als u geen 130 mag rijden, is dit omdat:
– de weg door een bebouwd gebied loopt;
– de weg door of langs een natuurgebied loopt;
– de verkeersveiligheid het niet toelaat.

Het kan ook voorkomen dat de verkeerssituatie tijdelijk om een lagere maximumsnelheid vraagt. Bijvoorbeeld door slecht weer, drukte of een ongeval. In dat geval geeft de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat de maximumsnelheid aan op de matrix borden boven de weg. De belangrijkste uitzonderingen op de 130-regel zijn de 80- en 100- zones bij grote steden, spitsstroken en het vrachtverkeer, dat op alle autosnelwegen maximaal 80 mag rijden. De komende jaren mag u op steeds meer plekken 130 rijden.

(Bron: rijkswaterstaat.nl)