Waar mag ik 130 rijden?

Sinds maandag 16 maart 2020 is op alle Nederlandse snelwegen de maximumsnelheid overdag (tussen 06.00 en 19.00 uur ) 100 km/u.
’s Avonds en ’s nachts (tussen 19.00 tot 06.00 uur) mag op veel snelwegen nog 120 dan wel 130 km/u worden gereden.
Wanneer de spitsstrook open is, geldt meestal een aangepaste maximumsnelheid (80 of 100 km/h).

Wat de maximumsnelheid is, is ook te zien op onderstaande wegenkaart van Rijkswaterstaat.
 wegenkaart-maximumumsnelheden-120-130-nacht

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden?

Verkeersborden langs of boven de weg geven de maximumsnelheid aan. Houd de borden in de gaten als je wilt weten hoe hard je ergens mag. Omdat de maximumsnelheid in de avond en nacht hoger is dan overdag, hebben veel borden een zogeheten tijdvenster. Dit tijdvenster geeft aan welke snelheid binnen welke uren geldt.
Bijvoorbeeld: een limiet van 100 km/h met daaronder het tijdvenster 06.00 tot 19.00 uur betekent dat je in die periode 100 km/h mag rijden en na 19.00 uur de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/h geldt.

100-overdag-130-snachts
Hier mag u overdag 100 en tussen 19:00 en 6.00 uur 130 km/u.
Hier mag u overdag 100 en tussen 19:00 en 6.00 uur 120 km/u.